logo
"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok,
és meg vagytok terhelve,és megnyugvást adok nektek!" Mt, 11,28
kez

"A Tessedik Sámuel Idősek Otthona és CSÁO épületének energetikai korszerűsítése"

A projekt kiemelt célja a Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetotthon és Családok Átmeneti Otthona fejlesztése. Intézményünk vezetése elsődleges célul tűzte ki egy olyan modern, gazdaságosabban üzemeltethető és a szükségleteknek jobban megfelelő épületegyüttes kialakítását, mely jobban biztosítja a minőségi ellátás megteremtéséhez szükséges feltételeket, ezért pályázati forrást keresve az energiafelhasználást kívántuk racionalizálni.

Az energetikai korszerűsítés két fő területre koncentrálódik:

Az épület határoló szerkezetei hőszigetelő képességének javítása, energetikai hatékonyság.

A meglévő fűtési rendszer korszerűsítése a fűtési energia felhasználás hatékonyságának növelésével.

A jelenlegi pályázati projekt keretében a Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetotthon és Családok Átmeneti Otthona épületeknek energetikai fejlesztése valósul meg, megújuló energiaforrások hasznosításával kombinálva. A projekt keretében a kedvezőtlen hőtechnikai adottságokkal, korszerűtlen elektromos hálózattal, és magas alap energiahordozó fogyasztással rendelkező épület, fűtési-, használati melegvíz rendszerének, fényforrásainak, valamint nyílászáróinak cseréje, utólagos külső hőszigetelése, valamint a hő- és energiaigények kiegészítésének érdekében napelemek és napkollektorok telepítése valósul meg.

Az épületek energetikai felújításának közvetlen eredményei:

Az épületek energetikai tényezői javulnak, az éves földgáz igény 734,73 GJ/a-val csökken, valamint a villamos energia igény 66 496 kWh/a-val csökken;

Az ÜHG-kibocsátás változás élettartamra vetítve (CO2ekv) 110,35 t/a (csökken);

Az éves üzemeltetési költség csökkenése 5 317 867,- Ft

2013. február hónap 12. napján pályázatot nyújtottunk be a következő felújítási feladatok elvégzésére:

 • - Homlokzati és födém hőszigetelés
 • - Nyílászáró csere
 • - Fűtéskorszerűsítés
 • - Világításkorszerűsítés
 • - Faelgázosító kazán telepítése
 • - Napkollektoros HMV rendszer telepítése
 • - Napelemes rendszer telepítése

2013. szeptember hónap 06. napján vehettük át az értesítést, mely a következőkről szólt: 100 % támogatási intenzitás mellett, 107 800 645 Ft támogatás nyertünk el.

Következő lépésként 2013. október hónap 30. napján aláírásra került a Támogatási Szerződés.

A szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítása után 2014. április hónap 09. napján megkezdődhettek a kivitelezési munkák.

A kivitelezési munkák a pályázati dokumentációnak megfelelően, a lentebb ismertetettekkel összhangban valósultak meg.

A kivitelezés 2014. szeptember hónap 25. napján a műszaki átadás-átvétellel befejeződött.

A Kivitelező Kft. nevében az építésvezető az építményt (homlokzati és födém hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, világításkorszerűsítés, faelgázosító kazán telepítése, napkollektoros HMV rendszer telepítése, napelemes rendszer telepítése) kiváló minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a kiviteli terveknek és az építési engedélynek megfelelően átadta.

A műszaki ellenőr ezt megerősítette, valamint igazolta, hogy a felújítás a fenti napon mennyiségi- és minőségi hiány nélkül átvehető. Tájékoztatása szerint a kivitelezés a pályázatban vállalt célokkal összhangban valósult meg.

Az Intézmény képviselője a beruházást átvette.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében nyújtott, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával megvalósult a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium épület-energetikai korszerűsítése.

A projekt tényszerű adatai:

A projekt kedvezményezettje és helyszíne: Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetotthon és Családok Átmeneti Otthona

2100 Gödöllő, Berente István u. 11. hrsz.: 6830, 2100 Gödöllő, Berente István u. 13-15. hrsz.: 6831

Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 107 800 645 Ft

weboldal: http://www.roszik.hu/

Közreműködő Szervezet: NFM 1134 Budapest, Váci út 45. www.nkek.hu

A projekt időszak: 2013.10.30. - 2014.10.25.

Irányító Hatóság: Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.)

Kivitelező: BENTATEAM Kft.

Tervező: Alternatív Energia Centrum Kft.


A Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetotthon és Családok Átmeneti Otthonaépületeinek megvalósult energetikai korszerűsítésének részletes ismertetése a pályázati dokumentáció alapján

Idősek Otthona

2100 Gödöllő, Berente István utca 13-15. hrsz.: 6831

 

27

 

 1. A projekt helyszín rövid ismertetése

A Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetotthon és Családok Átmeneti Otthona evangélikus egyházi szeretetintézmény, 2010-ben jött létre, és jogutódja a Szarvas-Újtemplomi Evangélikus Szeretetintézményeknek.

2007 februárjában nyílt meg a Tessedik Sámuel Idősek Otthona. Az Otthonnak 50 lakója van, s mivel bentlakásos intézményről van szó, egész évben üzemel. Az épület 2100 Gödöllő, Berente István utca 13-15. alatt található. Szinte a kezdetektől fogva teltházzal működik.

Az épület alapterülete mintegy 1400 m2, 19 fürdőszoba található benne, mosókonyha, melegítőkonyha.

Az Otthonban a melegvizet villanybojler szolgáltatja, a fűtés központi, gázkazánnal.

Az épület két ütemben épült. Az első része 1993-ban épült meg, később azt 2006-ban bővítették. Külső hőszigetelése nincs. 2007-ben dohányzó helyiséget, napozó teraszt, mozgássérült rámpát alakítottak ki. Az épület gépészetileg egy rendszert alkot.

Az Intézmény az év 365 napján, teljes kihasználtsággal üzemel.

10 évre visszamenőleg felújítás nem történt az épületben.

Az intézmény földgázt és elektromos áramot használ, megújuló energiát jelenleg nem hasznosítanak.

Az Intézményben a fűtési melegvizet gáz üzemű berendezésekkel állítják elő. A vezetékes földgázt a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató ZRt. biztosítja az Intézmény részére. Az Intézmény területén 1 db gázóra található (gyártási száma: 13033736).

A gázszámlák éves elszámolásúak. A pályázatban a földgázfogyasztást az elszámoló számlák alapján mutatjuk be, amely átlagos értékekből levonásra kerül a külön nem mért, kalkulált konyhatechnológiai földgázfogyasztás.

Az Intézményben az elektromos áramot az ELMŰ Hálózati Kft. biztosítja. Ezeken a számlákon rögzítik a mérőállást, és annak változását, és itt kerülnek elszámolásra az energia alapú rendszerhasználati díjak. Az áramdíj, az energia adó, és a pénzeszközök az E.ON Energiaszolgáltató Kft. által kerülnek leszámlázásra. Az épületben egy darab 1 fázisú elektromos mérőóra található, gyártási száma: 9901678725. A számlák éves elszámolásúak. A pályázatban az elektromos áramfogyasztást az elszámoló számlák alapján mutatjuk be. A korszerűsítések hatására a villanyóra leszerelésre kerül, helyette egy ad-vesz mérőóra kerül elhelyezésre. Ez az óra fogja mérni az Idősek Otthona és a CSÁO elektromos fogyasztását.

 1. A fejlesztéssel[1]érintett épület rövid ismertetése

A Tessedik Sámuel Idősek Otthona (2100 Gödöllő, Berente István utca 13-15.) épületének energetikai korszerűsítése tervezett során a telek beépítési adatai nem változnak. Gödöllő Polgármesteri Hivatala 2012. november 28-án keltezett nyilatkozata alapján a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 1. melléklet szerint az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, bejelentés nélkül végezhető. Az Otthon épülete két épületrészre bontható. Az első ütem 1993-ban, a későbbi bővítés 2006-ban épült. Szükségessé vált egy dohányzó helyiség, napozó terasz, illetve mozgássérült rámpa kialakítása, mely 2007-ben került kiépítésre. Az épület DK-i fekvésű. Főbejárata, a Berente István utca felől közelíthető meg. Az épület földszint + tetőtér beépítéses, két állószékes tetőszerkezet, nyeregtetős kialakítású, bitumenes zsindelyes fedéssel.

 1. 1.A fejlesztéssel érintett épület rövid szerkezeti ismertetése

Rendelkezésünkre bocsátott Jáger Ilona által készített tervrajzok, illetve 2012. áprilisi helyszíni bejárásunk, felmérésünk alapján állapítottuk meg az épület szerkezeti kialakításait és anyagait.

 

Meglévő állapot

1Az épület részlegesen alápincézett. A „régi” épület pince-földszint és a földszint-tetőtér közötti födémszerkezete acélgerendás, monolit vasbeton födém, lépésálló szigeteléssel. A bővítmény, vasbeton födém duplázott gerenda elhelyezéssel és lépésálló szigeteléssel készült. A tetőtér könnyűszerkezetes beépítésű: a szarufák közti hőszigeteléssel és belülről gipszkarton burkolattal. A „régi” épület és a bővítmény falazata a pincében 45cm kavicsbetonból, a többi szinten pedig 38cm vastag kézi falazóblokkból (vázkerámia) épült. A falazat 38cm-es kisméretű kevés lyukú égetett agyagtéglából (ikersejt téglából) épített pillérekkel van megerősítve.


2A külső nyílászárók fatokos, normál, kettős síküvegezésű nyílászárók lettek beépítve. A hátsó, kert felöli bejárat, fokozottan alacsony légbeeresztésű, hőszigetelő üveges, műanyag nyílászáróra lett nemrégen kicserélve. A többi nyílászáró fából készült. Az épület 50 férőhelyes, állandóan maximális kapacitással működik, ami kiegészül a kiszolgáló személyzet 15 főjével. A földszintjén 120 adagos konyha is működik. A földszinten található továbbá a Gyülekezeti Terem, társalgó helyiség, gazdasági iroda, mosókonyha és a nővéröltöző is.

Az „emeleti” tetőtéri szinten található a dohányzó, napozó terasz, orvosi és nővér szoba. A bővítményként 2007-ben épített földszinti társalgó, lapos tetővel rendelkezik, amely felett a napozó-pihenő részleg lett kialakítva. A beépítést jól láthatóan nem megfelelő vízzáró szigeteléssel látták el. Az épület külső homlokzata elfogadható állapotú, bár több helyen találtunk kisebb vakolat hiányt, az udvari oldalon pedig, csapadékvíz okozta talajsüllyedést. Az épület külső falára nem készült kiegészítő hőszigetelés.

 

Tervezett állapot

3Homlokzat utólagos külső hőszigetelése 10 cm vastagságban EPS hőszigetelő rendszerrel és 5 cm XPS lábazati szigeteléssel látjuk el. Az így szigetelt falszerkezetek hőátbocsátási tényezője megfelel a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak. Az épület esetleges állványozása után a falfelület előkészítése, az 1 cm-nél mélyebb felületi eltérések javítása következik. Ezután történik az EPS lapok ragasztása, illetve dűbelezése (6 db/m2). A felrögzített hőszigetelő lapokra üvegszövet erősítésű vakolat kerül. Ezután kerül fel a színező vakolat, majd a munka végeztével az állványzat elbontásra kerül. 

4A nem megfelelő hőátbocsátású külső nyílászárók cseréje korszerű, fa szerkezetű, kétrétegű Argon gázzal töltött, hőszigetelt üveggel ellátott nyílászárók beépítésével valósul meg. A beépítésre kerülő nyílászárók hőátbocsátási tényezője megfelel a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak. A régi nyílászárók elbontása és elszállítása után az új nyílászárók megfelelő rögzítő elemekkel kerülnek rögzítésre, a helyükre. A hézagok tömítése vízzáró PUR habbal történik. A tömített felületek takarólécekkel lesznek lefedve, és beépítésre kerül a belső és külső ablakpárkány. A külső párkányoknál figyelembe kell venni a hőszigetelés vastagságát. Végső művelet a nyílászárók beállítása. 

 

 1. 2.Épületgépészeti rendszerek rövid ismertetése

Jelenleg a fűtési célú hőtermelést, a hőközpontban található 1db HŐTHERM gyártmányú, ESB87 típusú, B kategóriájú, atmoszférikus, álló gázkazán biztosítja. A kazán névleges teljesítménye 95,6 kW. Égéstermék elvezető rendszere DN 180mm-es, a fűtési előremenő és visszatérő csonkja pedig DN 100mm-es. Az égésterméket a meglévő, falazott és bélelt kéménykürtőn keresztül vezetik a tetősík fölé. Az égési levegő bevezetése, a főfalba épített nyílászárókon történik. A kazán kiszolgálja az épület fűtési melegvíz igényét.

Gázellátás. Az épület az utcai kisnyomású hálózatról 1db leágazó vezetékkel rendelkezik. A Berente István utcai leágazó vezeték az épület keleti sarkának külső udvari falsík vonalában található. Gázfogadó állomás, valamint a GÁZGÉP gyártmányú KHS-40 típusú gáznyomás-szabályzó és a 1”-os gázszűrő szerelvénye az utcai telekhatár belső oldalától 0,6 méterre található lemezszekrényben kapott helyet. Az 1” méretű csatlakozó vezeték innen halad tovább az épület külső főfalán, innen haladnak tovább a kisnyomású csatlakozó vezetékek 5/4” méretű fekete acélcső vezetékkel. A kétcsonkú, membrános gázmérő a pincei szinten, a gázmérő helyiségben található, melynek névleges teljesítménye 16m3/h. Ez méri a konyhai 4 égőrózsás INDESIT gáztűzhely, gázzsámoly és sütőkészülék, valamint a hőközponti kazán földgáz fogyasztását.

Az épületet ellátó vízmérő akna és DN25mm-es vízmérő az épület Berente István utcai telekhatára mellett található. A bekötővezeték PE anyagú, 25*2,9mm méretű. A belső vezeték mérete 6/4”, anyaga horganyzott acélcső. Az épületben nincsen kiépített tűzi vízvezeték hálózat. A szennyvíz vezetékek részben újak, de van régi, felülvizsgálandó része is.

A fürdőszobák HMV előállítását egyenként, 1db HAJDÚ gyártmányú, Z120E elektromos üzemű HMV bojler állítja elő, melyekből összesen, 15db található. A konyhai, technológiai HMV termelést is, 1db HAJDÚ gyártmányú Z120E elektromos üzemű HMV bojler biztosítja. A bojlerek igen régi, elavult készülékek, cseréjük vagy kiváltásuk égetően szükségessé vált.

 

 1. 2.1.Fűtési rendszer(ek) rövid ismertetése fejlesztés előtt és után

Meglévő állapot

5A pincei hőközpontban található, 1db HőTherm, ESB87 típusú, atmoszférikus, 95,6kW névleges teljesítményű álló gázkazán mely, DN180mm-es égéstermék elvezetéssel rendelkezik. A gázkazán biztosítja az épület fűtési célú melegvíz igényét.

6Hőleadók: Romantik típusú, 600mm és 900mm magasságú alumínium lapradiátorok, melyek az előremenő ágban kézi radiátor szeleppel, a visszatérő ágban pedig előbeállítós csavarzattal vagy közvetlenül kötnek a meglévő sugaras rendszerű hálózatra. A fűtési hálózat acélcsőből készült. A rendszer zárt tágulási tartállyal üzemel. A gázkazántól induló DN50mm méretű, csővezetéket szabadon szerelték. A fűtési kört vezérlő termosztát a földszinten található, programozható kivitelű. 

 

Tervezett állapot

7A radiátorok megmaradnak, melyeket termosztatikus szeleppel, és visszatérő csavarzattal látunk el. Az új hőtermelő készülék, 1db VIGAS 100LC faelgázosító kazán, a hozzá tartozó gépészeti szerelvényekkel, Laddomat 21-100 egységgel, puffertárolókkal. A HőTherm ESB87 állókazán is megmarad tartalékként, illetve nyári időszakban hmv termelőként üzemel. A füstgáz elvezetésére, meglévő, bélelendő kéménykürtőt használjuk. Az égési levegőt az alagsor külső falán lévő zsalun keresztül vételezzük. A kazán 3 körös osztó-gyűjtőt táplál. 1.kör távvezeték a Családok Átmeneti Otthona radiátoros fűtésére 27 kW; 2.kör Idősek Otthona radiátoros fűtésére 56,8 kW; 3.kör HMV fűtésére 45kW. 

8Változó nyomású, zárt fűtési rendszert terveztünk. A rendszer hőtágulását 2db 500 literes, zárt tágulási tartályt biztosítja. A kazánt rugóterhelésű biztonsági szeleppel védjük, melynek mérete 3/4”/1”, lefúvatási nyomása 2,5bar. A hálózat magas pontjaira automata légtelenítőket szerelünk. Az épület fűtési költségének mérésére körönként hőmennyiségmérőt építünk be. A fűtés hatékony szabályzását heti programozású termosztáttal végezzük. 

 

 

 1. 2.2.Használati melegvíz (HMV) előállítás és felhasználás rövid ismertetése fejlesztés előtt és után

Meglévő állapot

9A fürdőszobai- és a konyhai hmv előállítását szobánként 1-1db HAJDÚ Z120E elektromos bojler biztosítja, összesen 15db. Az intézmény hmv vezeték mérete NÁ3/4”-1/2”, anyaga acélcső, szigetelve, falhoronyban vezetve. 

 

Tervezett állapot

10A bojlereket elbontjuk, és új hmv hálózatot építünk, cirkulációs vezetékkel együtt. Új Drazice OKC1000, hmv tárolót, illetve 2db Concept OWT-1000 szolártárolót telepítünk a hőközpontba.

A tárolókat, a tetősíkra telepített, 20db Viessmann Vitosol 200-F SV2A típusú napkollektorral és a fűtési hőtermelő berendezésekkel (télen az új faelgázosító kazán, nyáron a megmaradó gázkazán) fűtjük fel. A tárolók a normál és a konyhai hmv igényt is biztosítják. A kollektorok hőcserélőn keresztül fűtik a 2db 1000 literes puffer tárolót, melyeket 90ºC-ig fűtünk. A puffer tárolók vizével, második külső hőcserélőn keresztül fűtjük az 1db 1000 literes indirekt hmv tárolót. A tároló utófűtése belső hőcserélőn keresztül, gázkazánnal is biztosított. 11

 

 1. 2.3. Épületvillamossági rendszerek bemutatása

Meglévő állapot

12A háromfázisú, méretlen, betápláló vezeték a Berente István utcai oszlopról légvezetéken érkezik a „régi” épület udvari bejárata melletti külső főfalra, majd pedig az f35-ös helyiségbe, falba telepített mérő és elosztó szekrényekig. A mérő típusa: ACTARIS C114UR1; 3x230V/400V; 10-60A–2008. A szekrényekben található az elektromos főkapcsoló, késes főbiztosítók, fogyasztásmérő, kismegszakítók és olvadó biztosítók. A szekrényekben felirati táblák nem találhatók. A szekrényekben 1db három fázisú fogyasztásmérő található. A mérő 3*C32A-es kismegszakítóval rendelkezik. További kismegszakítók épületen belül a folyosó területen is találhatók. Az épület elektromos hálózata nem szorul felújításra, de sürgősen pótolni kell a sok helyen hiányzó kötődoboz-fedeleket. Az épület rendelkezik villámvédelmi hálózattal. Az épületben kiépített elektronikus tűzjelző rendszer működik. Található továbbá nővérhívó rendszer is. Az antenna vezetékek utólagosan, légvezetékként lettek telepítve.

A világítótestek: nagyobb részben izzólámpák, mennyezetre illetve oldalfalra szerelt kivitelben. Kisebb részben pedig hagyományos fénycsöves kialakításúak, mennyezetre szerelt kivitelben.

 

Tervezett állapot

13A világítást a meglévő 123db hagyományos izzó, és 4db fénycsöves lámpatest cseréjével lehet energiatakarékossá tenni. A szükséges fényforrás mennyiségét világítástechnikai méretezéssel állapítjuk meg, így a szükségesnél több fényforrás nem kerül beépítésre. 

A villamos energia felhasználás tovább csökkentésére, mindkét épület elektromos fogyasztását figyelembe vevő, 29,76kW-os hálózatba visszatápláló napelemes rendszer telepítése is szükséges. A rendszer napelem paneleit (124db) a DK-i tájolással az Idősek Otthona mellett, épített tartószerkezeten helyezzük el. A rendszer üzemeltetéséhez 3 db Inverter beépítése szükséges. A hálózatra csatlakozást a villamos elosztó szekrény megfelelő terhelhetőségű pontjára kell csatlakoztatni. A mérőórát ad-vesz mérőre cseréljük.

14

 


[1] „Fejlesztés” alatt azt a kiválasztott fejlesztési javaslatot érjük, mely a projekt keretében megvalósul.

Ugrás az oldal tetejére